Musiikki

Musiikki on monelle ihmiselle paras tapa rentoutua ja monelle sitten taas tapa tehdä elantonsa. Musiikki voi olla myös harrastus niin kuunnellen kuin soittaen.

Musiikkia on maailmassa lähes loputon määrä ja jatkuvasti tulee uutta erilaista musiikkia.

Historia

Musiikin alkuperää ei tunneta varmasti. Sen synnyn arvellaan liittyneen puheen kehittymiseen, ja siihen ovat saattaneet vaikuttaa luonnon äänien (kuten lintujen) matkiminen, työliikkeiden rytmi ja ihmisen leikkisä ja seurallinen perusolemus. Musiikki on usein liitetty kulttuurin mytologiaan ja yhdistetty osaksi rituaaleja. Musiikkia on syntynyt jokaisen kulttuurin historiassa, niinpä sitä voidaan verrata yhteiskunnalliselta merkitykseltään puhuttuun kieleen.

Tyylilajit

Musiikissa on myös valtava määrä erilaisia tyylilajeja. Sen lisäksi, että tyylilajeja on valtava määrä niin niitä vielä usein sekoitetaan toisiinsa. Tästä johtuen monella artistilla tai orkesterilla onkin tietyllä tapaa täysin oma tyylilajinsa joka myötäilee jotain tai joitain tuttuja tyylilajeja.

Nykypäivänä voisi melkein sanoa, että tyylilajeja on yhtä monta kuin on esiintyjiäkin. Toiset artistit kuitenkin kunnioittaa jo olemassa olevia vanhoja tyylilajeja ja haluaa tehdä mahdollisimman tyylilajille uskollista musiikkia. Tämä onkin erittäin hyvä asia tietyn tyylilajin ystäville.

Toiset sitten taas tykkäävät kuunnella enemmän jotain useamman tyylilajin sekoitusta. Mikä hienointa niin musiikkia on niin paljon, että sen valikoimasta löytyy ihan varmasti jokaiselle jotain mieluisaa kuunneltavaa.

Musiikin tekeminen

Musiikin luomiseen on olemassa runsaasti erilaisia menetelmiä, jotka ovat kehittyneet muiden oppien ja innovaatioiden mukana. Musiikkia voidaan tehdä yksin tai yhdessä, suunnitelmallisesti tai improvisoiden, ihmisäänellä tai erilaisilla soittimilla. Musiikin tekemiseen liittyy usein sävellysvaihe, jossa musiikki tavalla tai toisella on kirjattu ylös tai tallennettu, jolloin teosta on mahdollista säilyttää. Tietokoneiden yleistyttyä myös niiden merkitys musiikin luomisen ja tallentamisen välineenä on kasvanut.

Musiikin toistaminen

Äänen tallennuksen ollessa vielä lapsenkengissään käytettiin radiota (ja myöhemmin myös televisiota) musiikin välittämiseen suoraan vastaanottimiin ilman tallennusvaihetta. Suoraa toistoa käytetään edelleen tallentamisen rinnalla. Sähköisten soittimen kehittyessä yleistyi myös konserttiäänentoiston käyttö, ja nykyään myös akustinen musiikki usein vahvistetaan sähköisesti.